Er det på tide med et nytt filter?

  • Luftfilter må skiftes når indikatoren for recuperator tennes.
  • Filtre må skiftes to ganger i året eller mer.
  • Filtre designet for bruk én gang. Støvsuging eller rengjøring er ikke tillatt.
  • Under filterbyttingen må gjenvinneren være slått av.
  • Filtersporet må støvsuges før du installerer nye filtre.
  • Tett opp filtre er ubalansert ventilasjonssystem. I så fall øker energiforbruket.
Få filtre her!