Är det dags för ett nytt filter?

  • Luftfilter måste bytas när recuperatorindikatorn tänds.
  • Filter måste bytas två gånger om året eller mer.
  • Filter utformade för att användas en gång. Dammsugning eller rengöring är inte tillåtet.
  • Under filterbytet måste recuperatorn vara avstängd.
  • Filterfacket måste dammsugas innan du installerar nya filter.
  • Tilltäppta filter obalans ventilationssystem. I så fall ökar energiförbrukningen.
Skaffa dina filter här!