Naujasis EN ISO 16890 standartas klasifikuoja filtrus pagal jų efektyvumą atitinkamam dalelių dydžių diapazonui. Įvairios dalelės gali turėti skirtingą negatyvų poveikį žmogaus sveikatai. Skirtingų dydžių dalelės gali patekti į skirtingas kvėpavimo sistemos dalis ir sukelti neigiamas pasekmes.

Kenksmingos dalelės

Net ir mažiausios dulkių dalelės gali kelti pavojų žmogaus sveikatai. Ore sklandančios dalelės, kurios įprastai kvėpuojant, gali pakliūti į nosį ar burną.

Lauko oro kokybė

Kategorija

Aprašymas

ODA 1

 Tai būtų gaivus, tyras oras, kuris tik karts nuo karto gali užsiteršti. ( Dažniausiai pavasario augalų žydėjimo laikotarpiu )

ODA 2

 Kuomet oras yra vidutiniškai užterštas.

ODA 3

 Stipriai užterštas oras, dažniausiai didelių miestų centrai ar gyvent prie gamyklų.

Vidaus oro kokybė

Kategorija

Aprašymas

IDA 1

 Aukšta vidaus oro kokybė

IDA 2

 Vidutinė vidaus oro kokybė

IDA 3

 Pakenčiama vidaus oro kokybė

IDA 4

 Žema vidaus oro kokybė

Filtro parinkimas

Priklausomai nuo aplinkos oro kokybės ir reikalavimų patalpų orui, Eurovent pateikia savo rekomendacinę lentelę filtrų parinkimui.

Lauko oro kokybė

Vidaus oro kokybė

IDA 1

IDA 2

IDA 3

IDA 4

ODA 1

F9

F8

F7

M5

ODA 2

F7+F9

M6+F8

M5+F7

M5+M6

ODA 3

F7+GF*+F9

F7+GF*+F9

M5+F7

M5+M6

 GF* – tai aktyvios anglies filtras dujiniams teršalams sulaikyti

Jei sistemoje naudojami F7 ir aukštesnės klasės filtrai, rekomenduojama didelį dėmesį skirti pastato ir patalpų sandarumui.

Aktyvios anglies filtrai rekomenduojami vietovėse, kur lauko oro kokybė ODA 3. Juos naudoti prie lauko salygų ODA 2 taip pat geras sprendimas jei vietovėje galimi dujiniai teršalai.

Svarbu aktyvios anglies filtrus saugoti nuo drėgmės!

Nors filtrus rekomenduojama keisti du kartus į metus, geriausia prieš keičiant atsižvelgti į filtro nusidėvėjimą. Jeigu pastebėjote, kad gryno oro namuose sumažėjo ar elektros sąnaudos padidėjo, tikėtika, kad Jūsų filtrai yra užsikimšę ir juos reikia pakeisti naujais.